Onze mensen

Stanny Tuyteleers

Lid Afdelingsbestuur

Caroline Van der Heyden

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

Georges Nagels

Fractieleider Gemeenteraad

Koen De la Haye

Lid Afdelingsbestuur

Magda Vekemans

Lid Afdelingsbestuur

Kris Verplaetse

Lid Afdelingsbestuur

Jo Smeets-Genbrugge

Lid Afdelingsbestuur